Vil du være med på skirenn?

Vil du være med på skirenn?

RSKs ambisjon er at "Vi skal ha mange glade og gode skiløpere". 

Og vi tror at det å delta på skirenn vil bidra til dette. 

Sportslig utvalg, (trenere og oppåmenn) hadde et møte i desember 2019 hvor vi diskuterte hvordan vi skal få dette til. Du kan lese detaljene fra møtet her.

Les mer om hvordan du melder deg på og deltar på skirenn i disse skrivene:

 

Påmelding til skirenn:

https://drive.google.com/file/d/1jZ9AssSpNHb-AyNzDunsJB_XU8DBTv5e/view?usp=sharing

 

Anbefalte skirenn 2019-2020: 

https://docs.google.com/document/d/1-UJgr9HG2MLBDmSzUeZK5pKxZIHHU2Sf6KH6-SnQzlc

 

Rutiner på skirenn

https://docs.google.com/document/d/108ssgVXQdhdZXoH0INgQJa2Za8Cbt8hBHbqOdUl8XpQ

 

03.12.2019 07.59