Treningsgruppe junior & senior

Oppmann junior :
Bjørn Dahle, e-post, mobil 92019224

Oppmann senior :
Frank Andersson, e-post, mobil 95908360