Har du lyst til å være styremedlem i Ranheim skiklubb?

Har du lyst til å være styremedlem i Ranheim skiklubb?

Valgkomiteen i Ranheim skiklubb har ansvar for å nominere styremedlemmer som velges på årsmøtet i februar. Vi ser nå etter et par nye medlemmer for å supplere mer erfarne styremedlemmer. Styremedlemmer velges for en toårsperiode.

Skiklubben er godt drevet, med god økonomi og høy aktivitet, særlig i de yngre aldersgruppene. Klubben har rundt 100 aktive medlemmer.

Styret har ansvar for å sette retning og sørge for ansvarlig drift for

 • Sportslige aktiviteter
 • Drift og vedlikehold av vårt klubbhus Tjønnstuggu, inkludert kafedrift
 • Løypekjøring
 • Arrangementer (som Ranheimstafetten og treningssamlinger)
 • Økonomi
 • Kommunikasjon og rekruttering
 • Med mer

 Kvalifikasjoner

 • Vi tror den viktigste kvalifikasjonen er at du er motivert til å gjøre en innsats i styret: Delta på styremøter kanskje 6 ganger i året, samt utføre oppgaver etter avtale mellom disse.

 Du vil jobbe i et team med de øvrige styremedlemmene, og være med å sette retningen for aktivitetene som utføres i egne utvalg og på dugnader.

 Du vil bli kjent med engasjerte og kompetente folk som også liker å gjøre en innsats for barn og unge i bydelen.

 Hvis du tror dette kan være noe for deg, oppfordres du til å ta kontakt med en av medlemmene i valgkomiteen for en uformell prat: 

 • Tor Erik Rabben, 90906822
 • Tina Skare Pryde, 41088956
 • Bernt Skjemstad, 95285608
 • Ole-Petter Holmvassdal, 41622582

11.01.2024 21:23
lagt til handlevogn