Løyper rundt Tjønnstuggu

Kontakt løypeansvarlig:
Roar Refseth - mob.91879104 - foremelding@ranheimskiklubb.no

Lengder:
1,4 km rundt Tjønna (lysløype)
1,5 km Tjønnstuggu til Vassdalen (lysløype)
1 og 2 km i Vassdalen (lysløype)
10 km fra Tjønnstuggu til Hønstadvatnet i Malvik. Videre løypenett i Malvikmarka herfra.

Belysning:
Lyset tennes 17:30 og slukkes 23:00 alle dager fra oktober og ut vinteren.

Turløype:
Skiklubben preparerer turløype fra Tjønnstuggu til Hønstadvatnet i Malvik.  Fra Tjønnstuggu går du lysløypa til Vassdalen, videre i Jonsvatnets lysløype sørvestover til du ser turløypa tar av.  Da er du i "Jøvraløypa".  Navnet har løypa fått etter turrennet Jøvrarennet som tidligere gikk her.  "Jøvraløypa" går i slakt og fint skogsterreng til Hønstadvatnet i Malvik.  Da kommer du inn på løypenettet i Malvikmarka.  Fra Tjønnstuggu er det 10 km til Hønstadvatnet, og undervegs er det mange fine rasteplasser.  Fra Hønstadvatnet er det ca 4 km til Vulusjøhytta, som har åpent på søndager.  Det er nå sammenhengende turløype fra Vikåsen til Abrahallen eller Jervskogen skisenter.  

For de som ikke vil så langt,er det mange fine steder undervegs.  Rett opp bakkene fra Tjønnstuggu finner du fine jorder hvor man kan raste og renne på ski. Går du "Jøvraløypa" ca 2,5 km fra Tjønnstuggu, finner du flere jorder og åpne landskap hvor det er fint å raste, lage hoppbakke, renne utfor osv.

Skileik/Akebakke:
For de som ikke ønsker å gå tur på ski, har de muligheten til å leike seg med ski eller akebrett i en planert bakke noen hundre meter fra parkeringsplassen.

Løypekart:
Lysløypen til Ranheim Skiklubb og Jonsvatnet IL er avmerket, tidligere "Jøvra" løypen er også stipulert opp. Åpne Kartutsnitt 

Generelt om preparering:
Lysløypene ved Tjønnstugu og i Vassdalen vil bli preparert daglig etter behov, og spesielt på treningsdager. Turløypenettet prepareres primært til helgene, men kjøres av og til midt i uka.
Se Skisporet.no for detaljert informasjon

Ranheim Skiklubb ønsker å gi et best mulig tilbud til sine aktive løpere og til innbygerne i den sterkt voksende bydelen, derfor har klubben tatt den betydelige invisteringen i ny tråkkemaskin til sesongen 2012/13. Vi er stolte over det klubben har fått til og håper at den nye maskinen vil gi mye skiglede for små og store i årene fremover. Tråkkemaskinen har en betydelig større kapasitet enn den forrige maskinen, som ble kjøpt i 2007, noe som gjør at oppkjøring av løypetraseene tar vesentlig kortere tid. Maskinen har også større bredde noe som er en fordel i forhold til både sporlegging og trase for skøyting. Skiklubbens 2 frivelige løypekjørere har med dette fått et hensiktsmessig redskap både for løypekjøring før treningene og for kjøring av traseene inn til Hønstad.

Invisteringene i ny tråkkemaskin har vært et stort løft for Ranheim Skiklubb. Vi jobber nå med å få på plass langsiktige sponsorer, 3-5 år med mindre beløp, primært fra lokalt næringsliv. Ønsker du å bli en samarbeidspartner så send en e-post til: post@ranheimskiklubb.no

 

lagt til handlevogn