Styret 2022/2023

Styreleder:
Jin Iren Myrene Jensås - E-post

Nestleder:
Jørn Ølmheim - E-post

Kasserer:
Einar Røset - E-post

Sportslig leder:

Ola Haseth Balestrand - E-post

Styremedlemmer:

Kristian Bruaset

Jan Håvard Valstad

Aslak Vardenær