Innkalling til årsmøte i Ranheim skiklubb

Innkalling til årsmøte i Ranheim skiklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Ranheim skiklubb. Årsmøtet avholdes 26. februar kl. 18:00-19:00 på Tjønnstuggu.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05. februar til post@ranheimskiklubb.no Det ønskes at følgende mal benyttes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan sees her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ranheim skiklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ranheim skiklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ranheim skiklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Ola Haseth Balestrand (styreleder) kontaktes på olabalestrand@hotmail.com eller 917 66 103.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Ranheim skiklubb

Oppdatert 19.02.2024:
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er lagt ut.

25.01.2024 22:28
lagt til handlevogn