Fra gammel til ny: Ranheim skiklubb forvandler storsalen på Tjønnstuggu

Fra gammel til ny: Ranheim skiklubb forvandler storsalen på Tjønnstuggu

Tjønnstuggu har vært et samlingspunkt for skiglade barn og voksne på Ranheim i over 75 år. Nå skal huset få en etterlengtet oppgradering.

Storsalen, som har vært arena for mange minneverdige arrangementer i alle disse årene, skal bli et moderne og trivelig møtested for skisklubbens medlemmer og bydelens befolkning.

Ranheim skiklubb overtok Tjønnstuggu i 1990 og huset har vært gjennom flere små og store forbedringsprosjekter gjennom mange år, hvor blant annet kjøkken og lillesalen ble totalrenovert i 2020 samt at mye utvendig panel ble byttet i 2022.

 Nå står storsalen for tur

Det er et omfattende prosjekt i storsalen som er planlagt startet til våren. Grunnmuren er i dårlig forfatning og skal delvis erstattes, vinduer skal byttes og gulvet skal rives og bygges opp fra bunnen av. I tillegg skal inngangspartiet moderniseres. I sum vil dette heve og modernisere huset og gjøre det mer brukervennlig både for skiklubbens medlemmer og for bydelens befolkning for øvrig.

 Det jobbes med å lande detaljene i prosjektet og foreløpig kostnadsestimat for prosjektet er 1 MNOK.

 En generøs gave fra Sparebankstiftelsen SMN

Ranheim skiklubb har fått en gave på 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SMN, som er med på å finansiere oppussingen. "Vi er utrolig takknemlige for denne støtten, som gjør det mulig for oss å realisere drømmen om et nytt og flott klubbhus", sier leder i Ranheim skiklubb, Ola Haseth Balestrand.

 Bli med og bidra til prosjektet

Renoveringen av storsalen er et stort og spennende prosjekt for Ranheim skiklubb, som vil gi glede og nytte mange år fremover. Men vi trenger også din hjelp for å gjøre det mulig. Du kan bidra økonomisk ved å vippse til 122458 Tjønnstuggu. Bidraget går uavkortet til prosjektet. Du kan også bidra med arbeidstimer ved å melde deg på dugnader – følg med på Facebooksiden og nettsiden vår for mer informasjon utover våren eller ta kontakt med prosjektansvarlig Einar Røset (einar.roset@gmail.com)

 Sammen skal vi skape et nytt og flott klubbhus for Ranheim skiklubb.

29.01.2024 22:35
lagt til handlevogn