Mål og strategi for Ranheim Skiklubb sesongen 2018-2019

Mål og strategi for Ranheim Skiklubb sesongen 2018-2019

Skiklubbens visjon er at vi skal ha mange glade og gode skiløpere. Det forplikter at vår aktivitet og styrets fokus skal være på nettopp dette, og ikke minst gjennom fokus på etterlevelse av våre verdier: åpenhet, felleskap og glede.

For å tydeliggjøre hvordan vi skal oppnå visjonen har styret den siste tiden jobbet med tydeliggjøring av mål og strategi for klubben. Arbeidet har resultert i målplan og styrende dokumenter for Ranheim Skiklubb sesongen 2018-2019. Dokumentet sier noe om hvilke mål vi har innenfor ulike satsningsområder i tillegg til at det er knyttet aktiviteter til hvert mål. I sum skal dette bidra til at Ranheim Skiklubb har mange glade og gode skiløpere.

Lenker til dokumentene finner du her.

30.10.2018 22:11
lagt til handlevogn